Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 21. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Príprava nových návrhov zákonov, pozmeňujúcich/doplňujúcich a interpelácií návrhov.

* Podpora viacerých pozmeňujúcich/doplňujúcich návrhov iných poslancov a poslankýň.

* Podpora návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR.

* Viacero vystúpení v pléne NR SR, vrátane zásadných vystúpení k návrhu zákona o štátnom rozpočte na r. 2014 a k Správam o stave poľnohospodárstva a stave lesného hospodárstva za r. 2012.

* Tri interpelácie a jedna otázka na Hodinu otázok adresované premiérovi a ďalším členom vlády.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP).

* Priebežné manažovanie činnosti  VPŽP, vybavovanie agendy a pod.

* Iniciovanie, spoluorganizovanie a moderovanie podujatia Miniekofilm v parlamente.

* Žiadosť adresovaná prezidentovi SR, aby nepodpísal a vrátil do NR SR zákon o ochrane prírody a krajiny.

* Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Palkom a ďalšími predstaviteľmi MDVRR k návrhu nového stavebného zákona.

* Viacero vyjadrení pre médiá: o.i.: RTVS , TASR, SITA ai.

* Niekoľko publikovaných príspevkov v rôznych médiách.

* Príprava niekoľkých tlačových správ.

* Nahrávka publicistického materiálu k návrhu nového stavebného zákona.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.sk.

* Príprava dvoch nových knižných publikácií do tlače.

* Príprava príspevku do časopisu Životné prostredie.

* Aktívna účasť na podujatí Spájame statočných v Žiline.

* Brigádnické aktivity: najmä pri údržbe historických objektov a čistení kultúrnej krajiny.

* Charitatívne aktivity.

* Podpora viacerých petícií a hromadných pripomienok napríklad proti vyňatiu bratislavského Bôrika spod  ochrany.

* Podpora vyhlásenia, ktoré na kyjevskom Majdane prečítal Micheal Kocáb a verejné vyjadrenie nesúhlasu s vyhnaním Hedvigy Malinovej zo Slovenska.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Účasť na stretnutí bratislavských ochranárov.

* Účasť na zasadaní Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

* Účasť na koncoročnom stretnutí Greenpeace Slovensko.

* Rozlúčka so starým rokom na Geografickom ústave SAV.

* Účasť na priamej akcii proti podpore úžerníkov v NR SR.

* Účasť na vianočnom večierku organizovanom Zastúpením Taiwanu v SR.

* Účasť na Koncerte za slobodu.

* Účasť na diskusii so zástupcami Amnesty International.

* Účasť na protestnom zhromaždení na Nám. SNP v Bratislave.

* Účasť na Ochranárskych Vianociach v Bratislave.

* Poslanecká exkurzia do zariadení ÚKSUP.

* Účasť na niekoľkých premiérach, vernisážach, krstoch kníh a predvianočných spoločenských stretnutiach.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave  a v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Malacky, Pezinok, Senec, Topoľčany, Zvolen a Žilina.

* Čítanie a písanie stoviek vianočno-novoročných pozdravov.

* Malá inventúra uplynulého roka.