Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Kontrarevolúcia...

...alebo: „Načo by to bolo, veď každý má predsa právo povedať svoj názor a nemusí to zdôvodňovať“ – P. Paška 

Navrhujem, aby Národná rada požiadala najvyšších ústavných činiteľov, teda prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Vlády Slovenskej republiky, aby zdôvodnili svoje verejné vystúpenia na adresu Európskej únie a NATO v kontexte ukrajinskej krízy a ekonomických sankcií EÚ voči Rusku.

Zdôvodnenie: Nedávno sme si s veľkou slávou pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré rehabilitovalo Slovensko - dovtedy kolaborujúce s agresorom - v očiach civilizovaného sveta. Niektoré verejné vystúpenia, najmä predsedu vlády SR, sú v priamom rozpore s odkazom SNP. Národná rada by nemala túto skutočnosť ignorovať a mala by žiadať vysvetlenie a vzájomnú konfrontáciu postojov najvyšších ústavných činiteľov k tejto kľúčovej otázke.