Koncert Bratislava má hlas!

15 občianskych združení a asociácií pozýva na koncert za ochranu Bratislavy BRATISLAVA MÁ HLAS!, ktorý sa koná v stredu 2. marca 2016 o 17:30 na Nám. SNP. Budeme veľmi radi, ak ich podporíte svojou účasťou, prípadne aj zdieľaním udalosti na facebooku.
 
 
Vytvorme spoločne lepšie mesto!

Občianske združenia spájajú sily pre Bratislavu.
Príďte nás podporiť a dajte najavo, že aj s vašim hlasom treba rátať!

Máme odborníkov a dobré nápady. A máme vás, Bratislavčanov.
Potrebujeme už len uši, ktoré budú ochotné počúvať našu symfóniu riešení.

Aký je vlastne Hlas Bratislavy?

Je to alt? Alebo barytón?
...
V prvom rade tento hlas PONÚKA RIEŠENIA vo všetkých polohách.

Na Námestí SNP budeme 2. marca hovoriť o týchto kľúčových bodoch:

1. Ochrana pamiatok
Ak nezastavíme likvidáciu pamiatok, Bratislava príde o svoju dušu a kultúrne bohatstvo.
ČO ROBIŤ?
Prijať nový zákon o Bratislave, v ktorom bude upravená trestná zodpovednosť za poškodzovanie pamiatok, porušovania územného plánu a stavebného zákona.
Lepšie informovať ľudí o tom, čo sa chystá, ale aj o tom, prečo treba chrániť napríklad technické pamiatky.

2. Udržateľná doprava
Hluk a znečistenie z dopravy v meste, zápchy a problémy s parkovaním nám prerastajú cez hlavu.
ČO ROBIŤ?
Mesto musí začať uprednostňovať chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, rovnako, ako to robia veľkomestá v zahraničí.
Vieme naplánovať naozajstnú multimodálnu dopravu, v ktorej budú môcť Bratislavčania efektívne vyžívať všetky typy dopravy namiesto osobných áut.

3. Ochrana zelene
Zanedbaná alebo neexistujúca zeleň nie je len estetickým a kultúrnym, ale aj ekologickým problémom.
ČO ROBIŤ?
Zvýšiť a sprísniť starostlivosť o verejnú zeleň a podporovať vznik novej zelene napríklad pri zmluvách s developermi.
Sprísniť trestnoprávnu zodpovednosť pri porušení zákonov o ochrane zelene, územnom pláne či čiernych stavbách.

4. Boj proti korupcii
Nekontrolované zásahy súkromného sektora do verejného spôsobujú nezvratné škody na všetkých úrovniach.
ČO ROBIŤ?
Zvýšiť informovanosť občanov o aktivitách mesta a umožniť im väčšiu mieru participácie pri rozhodovaní o majetku mesta.
Sprísniť zákon o korupcii a nastaviť procesy fungovania mesta a samosprávy transparentnejšie.

5. Občianske mesto
Prostredie, v ktorom žijeme, nám nesmie byť ľahostajné. Prečo? Jednoducho preto, že sa nás to bytostne dotýka.
ČO ROBIŤ?
Vzdelávať ľudí vo fungovaní mesta a samosprávy, o procesoch, financovaní, funkciách a možnostiach participatívnej demokracie, ktorá v zahraničí úspešne funguje.
Umožniť ľuďom aktívne rozhodovať o smerovaní mesta aj nad rámec volieb – napríklad verejným hlasovaním o podstatných rozhodnutiach.

Príďte podporiť mesto, v ktorom žijete. Váš HLAS by mal zarezonovať vo všetkých kompetentných ušiach!

Tešíme sa na vás,
vaše „ózetká“

OZ Hrad - Slavín
OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT.
OZ za lepšiu Kolibu
SOS Bratislavský hrad
OZ Bunkre
Cyklokuchyňa
OZ Nezávislý Lamač
OZ Iniciatíva Naše Karpaty
Bratislava otvorene
Bratislavská občianska samospráva
Naša Bratislava
Projekt Bratislava
OZ Cultura Nostra
OZ Petržalské marhule
OZ História bez hraníc

Zaradenie článku: