Kapitoly z environmentálnej politiky - XX. diel

Keď sme pred viac ako štvrťstoročím vydali prvé číslo Kapitol z environmentálnej politiky, ani sa nám nesnívalo, že sa raz dožijeme čísla dvadsiateho. A predsa sa stalo.
Dovoľte mi preto malú rekapituláciu.
Vydavateľom všetkých doterajších čísiel je Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR). Občas pomohol aj niekto iný - najčastejšie Geografický ústav SAV, párkrát STUŽ/ČR a v poslednom čase aj Ústav manažmentu STU. Zostavovateľ a hlavný autor Kapitol je tiež stále ten istý. A tá istá je aj obetavá Erika Mészárošová, ktorá dáva Kapitolám výslednú podobu. Okrem nás dvoch však na vzniku doterajších 20 dielov participovali desiatky ďalších ľudí: či už v roli autorov a autoriek, recenzentov (napríklad Ján Hanušin a Ján Lacika) či korektorov (lepšie povedané korektoriek, konkrétne Katarína Šimončičová, Silvia Kompoltová, Rút Facunová a Ľubica Trubíniová), výtvarníkov (najčastejšie Fero Guldan) a ďalších.
Aj v edičnej poznámke sa stále opakuje viac - menej to isté: Kapitoly obsahujú dosiaľ nepublikované alebo len v modifikovanej podobe publikované texty. Voľakedy sme si pri vydávaní pomohli nejakým tým grantom, v posledných rokoch vydávame Kapitoly vo vlastnej réžii zostavovateľa.
Možno, že si poviete: načo je to dobré, veď, ako sa vraví, všetko je predsa na webe. Je aj nie je. Aspoň ja mám takú skúsenosť, že dosť často, keď chcem niečo rýchlo nájsť, na tom slávnom webe to buď just nenájdem, alebo to nájdem len v limitovanej podobe (napr. články v médiách, ktoré nemáme predplatené). A tak len siahnem do príručnej knižnice, vytiahnem z nej Kapitoly z toho-ktorého obdobia a už to mám. A v autentickom znení a zväčša aj s datovaním. Ale táto forma prezentácie umožňuje aj rôzne komentáre, objasňujúce problémový či dobový kontext, alebo dávajúce ten – ktorý text do aktuálnych súvislostí.
A napokon: je dobré vidieť po sebe aj niečo hmatateľné.
Ešte pred tým, ako sa pustíte do listovania tohto jubilejného čísla Kapitol z environmentálnej politiky, by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí a ktoré akokoľvek prispeli k tomu, že táto edícia kedysi v polovici 90-tych rokov minulého storočia vznikla a dožila sa až dnešných dní.

Mikuláš Maňo Huba

Celú publikáciu nájdete v priloženom pdf-súbore:
http://ochranari.sk/sites/default/files/clanok/kapitoly_ep_xx.pdf

 

Kľúčové slová: