Jedovatý arzén v rieke Orave: Namiesto riešenia finančná likvidácia kritizujúceho?

18. 1. 2017 (S-O-S) – 55 členov a členiek najreprezentatívnejšieho environmentálneho zoskupenia na Slovensku s názvom Slovenský ochranársky snem (S-O-S) zaslalo ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi a primátorovi Dolného Kubína Romanovi Matejovovi znepokojený list v súvislosti so skládkou toxických priemyselných odpadov v Širokej na Orave. V liste reagujú na žalobu, ktorú podala spoločnosť OFZ, a.s., Istebné na miestneho občana Ing. Jána Šimúna za poškodzovanie jej dobrej povesti a ktorou od neho žiada odškodné 8000 eur.

Pán Šimún na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne upozornil na kontamináciu rieky Oravy vysoko toxickým arzénom, ktorý uniká z neďalekej skládky v Širokej klasifikovanej ako environmentálna záťaž s vysokou prioritou. Zároveň kritizoval ako nevhodný zámer spoločnosti ESI (ktorej 100 %-ným vlastníkom je OFZ) rozšíriť vrchnú časť skládky o ukladanie komunálnych odpadov. Tým by sa však zamedzilo, resp. prinajmenšom mimoriadne skomplikovalo a predražilo sanovanie skládky priemyselného odpadu pod ňou, z ktorej presakuje kontaminovaná voda do okolia.

S-O-S zdôrazňuje, že koncentrácia arzénu vo vode prekračuje limitnú hodnotu 32-krát (pri starom hygienickom limite v r. 2008 to bolo dokonca 250-krát!) – je preto ľahko možné, že ročne vytečie do Oravy niekoľko kilogramov (!) jedovatého arzénu. Podľa metodického pokynu ministerstva životného prostredia je tak s vysokou pravdepodobnosťou ohrozené zdravie ľudí a životné prostredie. Ochranári a ochranárky považujú túto situáciu za nanajvýš kritickú a neudržateľnú.

Zároveň upozorňujú, že OFZ ako nástupnícka firma po Oravských ferozliatinových závodoch (ktoré ešte v minulom režime nebezpečnú skládku vytvorili) sa od týchto odpadov z výroby ferozliatin dištancuje, a tak ich má sanovať štát na náklady daňových poplatníkov. Navyše čistiareň odpadových vôd, ktorú vybudovala spoločnosť OFZ, zjavne nespĺňa svoj účel, keďže kontaminovaná voda stále presakuje. OFZ teda podľa S-O-S nesplnila všetky podmienky, na základe ktorých dostala v r. 2000 povolenie ukladať svoje priemyselné odpady vo vrchnej časti skládky.

Podľa S-O-S nie je v poriadku ani to, že občan, ktorý kritizuje pripravovaný zámer ukladať na skládku ďalšie, komunálne odpady a dožaduje sa seriózneho riešenia, musí čeliť likvidačnej finančnej pokute. „Žalobu na pána Šimúna preto považujeme za obyčajné vydieranie a cynické zastrašovanie kritikov skládky,“ píše v otvorenom liste S-O-S a vyzýva ministra aj primátora Dolného Kubína, aby sa svojou autoritou zasadili za seriózne vyriešenie tohto vážneho environmentálneho problému a za zamedzenie osobného postihu pána Šimúna.

„V kauze je viac veľmi zvláštnych vecí,“ hovorí Ľubica Trubíniová, jedna zo zakladajúcich členiek    S-O-S. „Pýtame sa pána ministra, ako je možné, že rezort v r. 2000 súhlasil s vybudovaním novej skládky priemyselného odpadu OFZ bez sanácie starej skládky pod ňou, aby nedochádzalo k priesakom vody s vysokým obsahom arzénu do okolia? Ako je možné, že túto sanáciu má teraz zabezpečiť (a zaplatiť) štát, a nie firma, ktorá skládku vytvorila, resp. jej nástupnícka spoločnosť? Prečo ministerstvo zvažuje súhlas s ukladaním nových komunálnych odpadov na skládku, ktorá nie je sanovaná a z ktorej stále uniká do vody arzén? Je tu príliš veľa vážnych a seriózne nezodpovedaných otázok, ale aj absurdných postojov a rozhodnutí kompetentných orgánov. Tie však majú chrániť zdravie ľudí a ich životné prostredie,“ uzatvára Trubíniová.

Ďalšie informácie:

Zaradenie článku: