Inštitút vodnej politiky: Dozvieme sa, kto je zodpovedný za kontamináciu Žitného ostrova?

V súvislosti s kauzou kontaminácie podzemných a pitných vôd Žitného ostrova atrazínom občianske združenie Inštitút vodnej politiky podalo na Úrad kriminálnej polície, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov poškodzovania životného prostredia a ohrozovania ľudského zdravia.

Občianske združenie svojou odbornou argumentáciou dlhodobo poukazuje na porušovanie vodnej legislatívy. Žiaľ, neúspešne. Kritizuje presadzovanie rôznych podnikateľských aktivít, ktoré štátne orgány povoľujú na úkor ochrany vôd. Nielenže zanedbávajú preventívne opatrenia, aby sa zabránilo znečisťovaniu vôd nebezpečnými látkami, ale kompetentné štátne orgány nekonajú zodpovedne ani v havarijných prípadoch, akým je aj medializovaný prípad kontaminácie Žitného ostrova. Vodné hospodárstvo sa dostalo do štádia, ktoré môžeme nazvať kritickým.

Z dostupných informácií vyplýva, že príslušné štátne orgány – ministerstvo životného prostredia, ministerstvo zdravotníctva a ich rezortné organizácie – už pred mnohými rokmi o probléme výskytu atrazínu v podzemnej vode vedeli. Napriek tomu, že im to zákon prikazuje, neurobili žiadne opatrenia, aby zabránili šíreniu znečistenia v podzemnej vode a predišli tomu, aby ľudia v postihnutých obciach na Žitnom ostrove pili vodu znečistenú toxickým atrazínom.

„To, že sa atrazín zistil až „na kohútiku“ u spotrebiteľa, usvedčuje štátne orgány z viacnásobného zlyhania a zanedbania povinností v celom systéme ochrany podzemných vôd a ochrany ľudského zdravia. Doteraz nikto z kompetentných si svoju vinu ani zodpovednosť za súčasný alarmujúci stav nepriznáva. Naopak je snaha problém naďalej bagatelizovať a potichu ho ututlať. Ale dokedy?“ pýta sa Elena Fatulová, predsedníčka Inštitútu vodnej politiky. „Ide predsa o najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe, od ktorej sú závislé viaceré regióny Slovenska. Ohrozené sú však vody na celom Slovensku. Situácia je natoľko vážna, že je najvyšší čas, aby začali konať orgány činné v trestnom konaní.“

Ministerstvo vnútra v týchto dňoch informovalo, že vecne a miestne príslušné Obvodné oddelenie PZ Dunajská Streda vykonáva skrátené vyšetrovanie v predmetnej veci.

Situáciou na Žitnom ostrove sa bude zaoberať aj Európska komisia, ktorá na základe sťažnosti Inštitútu vodnej politiky bude preverovať možné porušenie európskej legislatívy. „To zvyšuje šance na dosiahnutie nápravy,“ dodáva Elena Fatulová.

 

Viac informácií:  RNDr. Elena Fatulová (zakladajúca členka S-O-S) – elena.fatulova@gmail.com

 

Inštitút vodnej politiky je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá presadzovaním ochrany vôd v zmysle európskej Rámcovej smernice o vode. Vstupuje do správnych konaní pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, napr. pri výstavbe malých vodných elektrární, povoľovaní ropných vrtov na východnom Slovensku a i. Predkladá návrhy legislatívnych zmien pre zavedenie systémovej ochrany vôd, z ktorých mnohé boli úspešne presadené.

RNDr. Elena Fatulová dlhé roky pracovala na Ministerstve životného prostredia SR ako vedúca oddelenia ochrany vôd. Venovala sa preberaniu európskej vodnej legislatívy do vodného zákona a jej presadeniu do praxe. V súčasnosti sa venuje ochrane vôd ako občianska aktivistka.

PrílohaVeľkosť
Súbor Tlačová správa IVP (24. 4. 2018)18.29 KB