Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia predsedu vlády SR: predmet rokovania s Vladimírom Putinom

Bratislava, 27. 7. 2015

Vec: Interpelácia predsedu vlády

Vážený pán predseda vlády,

nedávno ste dvakrát navštívili Moskvu a rokovali s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, čo kontrastuje s postojom veľkej väčšiny predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ktorí sa od chvíle anexie Krymu stretnutiam s ruským prezidentom vyhýbajú. Keďže Slovenská republika je súčasťou EÚ, je logické sa pýtať, aké boli motívy a dôvody Vašich aktivít, protirečiacich dominantnému postoju EÚ v jednej z kľúčových geopolitických a morálnych otázok súčasnosti.

Vaša druhá tohtoročná návšteva Moskvy v sa uskutočnila tesne po odvysielaní relácie o sovietskej invázii do Československa v roku 1968. Túto reláciu, ktorá hrubým spôsobom prekrúcala fakty a okupáciu našej krajiny nazývala – presne v duchu lživej brežnevovsko-biľakovskej propagandy – bratskou pomocou, pripravila a uviedla ruská štátna televízia, ktorá je pod absolútnou kontrolou Kremľa. Táto relácia bola nechutnou urážkou všetkých obyvateľov bývalého Československa, a teda aj jeho súčasti a jedného z jeho nástupníckych štátov: Slovenskej republiky.

Jediný legitímny zmysel Vašej návštevy hlavného mesta Ruskej federácie a rozhovoru s prezidentom Putinom vidím v tom, že ste mu prišli predložiť protestnú nótu proti odvysielaniu vyššie uvedenej relácie a osobne mu tlmočiť svoje vážne znepokojenie a požiadavku, aby sa ruská štátna televízia za túto bezprecedentnú urážku Slovenskej republiky a jej občanov – obetí okupácie z roku 1968 a ich potomkov – ospravedlnila a pravdivo informovala o udalostiach z augusta 1968.

Keďže som informáciu o takomto Vašom vyjadrení nezaznamenal, dovoľujem si obrátiť sa na Vás prostredníctvom tejto interpelácie s nasledujúcimi otázkami:

  1. Ako ste obhajovali národno-štátne záujmy Slovenskej republiky vo vyššie uvedenej kauze počas Vašej ostatnej návštevy Ruskej federácie a rokovania s jej prezidentom? Zároveň žiadam pripojiť prepis Vášho vystúpenia na túto tému.
  2. Aká bola reakcia ruskej strany?
  3. Došlo medzičasom v tejto veci z ruskej strany k ospravedlneniu a náprave?

Odpovede na vyššie uvedené otázky sú pre mňa a pre všetkých občanov – obyvateľov Slovenska o to dôležitejšie, že sa blíži výročie okupácie našej krajiny sovietskou armádou v auguste 1968.

Vaša pravdivá a úplná odpoveď na moje otázky bude nepochybne predstavovať dôležitú súčasť pripomínania si tragických udalostí spred 47 rokov a poskytne obraz o postoji najvyššieho predstaviteľa decíznej sféry na Slovensku k tejto otázke.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Robert Fico

predseda Vlády SR

Úrad vlády SR

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava