Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia ministra spravodlivosti SR vo veci EkoIuventa

Bratislava, 16. 7. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

predpokladám, že Vám neunikol masívne medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Nejde o banálny spor o budovu a pozemok, aké sú na Slovensku na dennom poriadku. Ide o viac ako štvorhektárový pozemok v najlukratívnejšej časti hlavného mesta Slovenska v hodnote cca 30 - 40 mil. eur, teda približne 1 mld. bývalých slovenských korún, ktorý mal dodnes patriť štátu, ale zdá, že niektoré osoby si to vysvetľujú inak. V snahe dozvedieť sa záväzné právne stanovisko k tejto kauze, dopátrať sa spravodlivosti a zasadiť sa za zachovanie štátneho majetku v rukách štátu, ale najmä v snahe prinavrátiť tento areál jeho pôvodnému účelu, teda deťom a mládeži Slovenska, obraciam sa na Vás s touto interpeláciou. Čo sa týka verejne dostupných zdrojov, zrejme najkomplexnejšia informácia na túto tému odznela v televíznej relácii RTVS Reportéri dňa 18. 6. 2015. Odporúčam Vám si ju pozrieť a vypočuť: www.rtvs.sk/televizia/archiv/7814/68323.

Okrem iných nesmierne zaujímavých informácií a faktov v relácii odznel aj zásadný výrok prof. JUDr. Beňa z Právnickej fakulty UK, ktorý si dovolím parafrázovať v tom duchu, že prevody pozemkov v areáli Iuventy (reštitúcie, náhradné reštitúcie, dedičské konania) sa po roku 1989 udiali v rozpore s platným právom, a preto skutočnosť, že sa niekto snaží spochybniť vlastnícky vzťah štátu k týmto pozemkom, nemôže mať relevantný právny základ. Inými slovami, pán Dr. Beňo aplikoval na túto kauzu známu pravdu, že právo sa nedá budovať na bezpráví.

Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás obrátil s niekoľkými otázkami:

  1. Sú na území Slovenskej republiky naďalej platné Benešove dekréty?
  2. Bola konfiškácia majetku Dr. Jablonického v prospech štátu (v areáli ohraničenom ulicami Búdková, Majakovského, Francúzskych partizánov a Stará vinárska) niekedy právoplatne spochybnená?
  3. Sú informácie uvedené v relácii Reportéri správne a pravdivé?
  4. Aký je oficiálny právny názor Vášho rezortu na súčasný stav v tejto kauze?
  5. Aký je Váš právny názor, ako najvyššieho predstaviteľa rezortu spravodlivosti v Slovenskej republike, na túto kauzu?
  6. Čo plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto veci urobiť, ak sa potvrdí to, čo odznelo v relácii Reportéri? (pozri vyššie!)

Vopred Vám ďakujem za relevantnú, pravdivú a vyčerpávajúcu odpoveď.

S pozdravom, Mikuláš Huba, poslanec NR SR

 

Vážený pán

Tomáš Borec

minister spravodlivosti SR