Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia ministra školstva v téme EkoIuventy

Bratislava, 19. 11. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister, dovoľte, aby som sa prostredníctvom interpelácie na Vás obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa budovy Iuventy – Inštitútu pre deti a mládež Slovenska a okolitých pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Bratislave.

  1. V nedávnej minulosti ste viackrát vyhlásili, že o ďalšom využití budovy Iuventy a priľahlého areálu v prospech detí a mládeže budete rokovať so všetkými zainteresovanými (samospráva, mimovládne organizácie a pod.). S ktorými subjektmi ste na túto tému dosiaľ rokovali a aké sú konkrétne závery z týchto rokovaní?
  2. Ako plánuje Váš rezort zabezpečiť prevádzku budovy a areálu Iuventy dovtedy, kým sa nerozhodne o spôsobe ich ďalšieho využívania?
  3. Koľko prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Vášho rezortu je na prevádzku, údržbu a prípadnú rekonštrukciu budovy a areálu Iuventy vyčlenených v štátnom rozpočte na r. 2016 a v rámci ktorej rozpočtovej položky?
  4. Členovia a členky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dostali 21. 10. 2015 na vedomie Vám adresovaný list Špirály – siete environmentálne výchovných organizácií, v ktorom sa o. i. píše: „Ceníme si aj Váš prísľub, že budova a areál bývalej EkoIuventy na Búdkovej ceste zostane v rukách štátu a k dispozícii deťom a mládeži a veríme, že sa pri úvahách o novom využití bude zvažovať aj myšlienka zriadenia Národného strediska environmentálnej výchovy a vzdelávania v týchto priestoroch (čím by sa v podstate vrátila tomuto areálu jeho vyhľadávaná a dnes nesmierne potrebná environmentálna náplň).“

Chcel by som sa Vás záverom mojej interpelácie opýtať, aká bola Vaša odpoveď na tento list, ako aj to, nakoľko ste sa s predloženým návrhom stotožnili.

Za Vaše konkrétne a konštruktívne odpovede Vám vopred ďakujem.

S pozdravom, Mikuláš Huba, poslanec NR SR

 

Vážený pán

Juraj Draxler

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR