Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia ministra školstva SR vo veci EkoIuventa

                                                                           Bratislava, 13. 7. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

ako iste dobre viete, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo je aj vlastníkom objektov a pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré v súlade s poslaním spomenutej organizácie tradične slúžili a majú slúžiť verejnosti (najmä deťom a mládeži) na edukačné, osvetové a oddychové činnosti. Verím, že sa zhodneme na tom, že by to tak malo byť aj do budúcnosti.

Medzičasom sme sa dozvedeli, že vláda označila budovu/areál IUVENTY za nadbytočný majetok, čo vo mne (a nielen vo mne) vzbudzuje obavy o ďalší osud tohto zariadenia, o jeho budúce využitie i formu vlastníctva.

Dovoľte mi preto, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s nasledujúcimi otázkami:

  1. Aké sú zámery Vami vedeného rezortu ohľadom IUVENTY, jej ďalšieho využitia, formy vlastníckych, resp. užívateľských vzťahov a pod.?
  2. Môžete garantovať, že spomínané nehnuteľnosti zostanú naďalej v rukách štátu a budú slúžiť verejnosti?
  3. K akým prevodom (reálne či fiktívne reštitúcie, dedičstvo, prípadne iné forma prevodu) došlo v celom viac ako štvorhektárovom areáli bývalej Stanice mladých prírodovedcov (neskôr EKOIUVENTA, dnes IUVENTA), ktorý sa stal po roku 1945 ako konfiškát na základe Benešových dekrétov majetkom štátu? Aby sme sa vyhli nejednoznačnosti, upresňujem, že ide o areál ohraničený ulicami Búdkova, Majakovského, Francúzskych partizánov a Stará vinárska.
  4. Prečo vyššie uvedený areál nespravuje naďalej IUVENTA, Váš rezort, resp. štát, keď právoplatnosť Benešových dekrétov a konfiškácie relevantného majetku v prospech štátu nebola nikdy právoplatne spochybnená?

Vopred Vám ďakujem za Vašu urýchlenú, pravdivú a úplnú odpoveď na moje otázky a najmä za to, že v prípade, ak sú obavy uvedené v tejto interpelácii oprávnené, uskutočníte v tejto veci okamžité a účinné kroky vo verejnom záujme.

S pozdravom Mikuláš Huba, poslanec NR SR

 

Juraj Draxler
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR