Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia ministra pôdohospodárstva: pozemky v kauze Iuventa

Bratislava, 27. 7. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

predpokladám, že Vám je známy často medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Okrem samotnej budovy Iuventy a priľahlých objektov ide o viac ako štvorhektárový pozemok v najlukratívnejšej časti hlavného mesta Slovenska v hodnote cca 30 - 40 mil. eur, teda približne 1 mld. bývalých slovenských korún, ktorý mal dodnes patriť štátu, ale zdá, že niektoré osoby si to vysvetľujú inak. V snahe dozvedieť sa záväzné stanovisko rezortu pôdohospodárstva k tejto kauze a zasadiť sa za zachovanie štátneho majetku v rukách štátu, ale najmä v snahe prinavrátiť tento areál jeho pôvodnému účelu, teda deťom a mládeži Slovenska, obraciam sa na Vás s touto interpeláciou. Čo sa týka verejne dostupných zdrojov, zrejme najkomplexnejšia informácia na túto tému odznela v televíznej relácii RTVS Reportéri dňa 18. 6. 2015. Odporúčam Vám si ju pozrieť a vypočuť:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/7814/68323.

Okrem iných nesmierne zaujímavých informácií a faktov v relácii odznel aj zásadný výrok prof. JUDr. Beňa z Právnickej fakulty UK, ktorý si dovolím parafrázovať v tom duchu, že prevody pozemkov v areáli Iuventy (reštitúcie, náhradné reštitúcie, dedičské konania) sa po roku 1989 udiali v rozpore s platným právom, a preto skutočnosť, že sa niekto snaží spochybniť vlastnícky vzťah štátu k týmto pozemkom, nemôže mať relevantný právny základ. Inými slovami, pán Dr. Beňo aplikoval na túto kauzu známu pravdu, že právo sa nedá budovať na bezpráví.

Vzhľadom na to, že ide o. i. aj o problematiku sporných reštitúcií, ktorá spadá pod Váš rezort, dovoľte mi, vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby som sa na Vás obrátil s niekoľkými otázkami:

  1. Aká je reálna trhová cena pozemkov vo vyššie uvedenom areáli?
  2. Sú informácie uvedené v relácii Reportéri správne a pravdivé?
  3. Aký je oficiálny právny názor Vášho rezortu na ekonomicko-právne aspekty tejto kauzy, s dôrazom na oprávnenosť, resp. neoprávnenosť uskutočnených reštitúcií?
  4. Aký je Váš právny názor, ako najvyššieho predstaviteľa rezortu pôdohospodárstva v Slovenskej republike, na dôvodné podozrenie, že štátu v tomto prípade hrozí strata rádovo niekoľkých desiatok miliónov eur?
  5. Môže si náš štát, podľa Vás, takúto stratu dovoliť?
  6. Čo plánuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tejto veci urobiť, ak sa potvrdí to, čo odznelo v relácii Reportéri, čiže skutočnosť, že štátu hrozí strata vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur?
  7. Aké systémové opatrenia plánuje Váš rezort prijať, aby sa predišlo riziku vzniku podobných situácií?

Vopred Vám ďakujem za relevantnú, pravdivú a vyčerpávajúcu odpoveď.

 

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava