Iniciatíva Za živé rieky odmieta plány na výstavbu elektrární

Bratislava, 11. 1. 2017. Vláda Slovenskej republiky má dnes na programe rokovanie o aktualizácii koncepcie, ktorá určí trend výstavby malých vodných elektrární na Slovensku do roku 2030. Navrhovaná koncepcia však nevychádza z možností a záväzkov krajiny, ale z ekonomických záujmov jednotlivcov. Odborníci a verejnosť dlhodobo apelujú – elektrárne nie sú vhodne naplánované! Umožňujú výstavbu v chránených územiach, premenia Hron na sústavu „špinavých jazier“, zvýšia riziká pre ľudí žijúcich pri riekach.

Na programe vlády SR je „Návrh aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ktorý obsahuje zoznam 58 profilov na výstavbu malých vodných elektrární. Mnohé ďalšie, s ktorými miestne komunity nesúhlasia, sú však povoľovacom procese, počet elektrární tak môže byť oveľa vyšší. Odborníci, obce i verejnosť poukazujú na nedostatky tohto materálu, ktoré zhrnuli v hromadnej pripomienke predloženej Ministerstvu životného prostredia v novembri 2016 (viac na http://www.ekoforum.sk/peticia/mve). I napriek niektorým ústretovým krokom Ministerstva životného prostredia SR má materiál stále vážne nedostatky, nakoľko vychádza z teoreticky vyrátaného hydroenergetického potenciálu Slovenska, ale nedostatočne zohľadňuje požiadavky dotknutých obcí, nevhodne vyhodnocuje vplyvy na životné prostredie a umožňuje výstavbu elektrární v chránených územiach.

Iniciatíva Za Živé rieky a za čistú vodu, ktorá spája odborníkov, miestne samosprávy, vodákov, rybárov, turistov a ochranárov  apeluje na vládu Slovenskej republiky, aby hájila záujmy svojich občanov a chránila naše životné prostredie. Tieto záujmy musia byť nadradené záujmom jednotlivcov profitujúcich z výstavby malých vodných elektrární. Nevhodne naplánované elektrárne spôsobujú nevyčísliteľné škody na životnom prostredí, menia hladiny hladiny podzemnej vody a ničia prostredie okolitým obciam ... a nakoniec to všetko bude platiť občan.

Kontakt: Martina B. Paulíková (tel. 0915 811 195, slatinka@changenet.sk)

--------------------------------------------

Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Po výzve na zmenu vodnej politiky Slovenska, ktorú smerovalo na konci roka 2015voči ministerstvu životného prostredia  a vláde SR viac ako 120 vedcov a odborníkov, vznikla neformálna iniciatíva vedcov, predstaviteľov samospráv, turistov, rybárov a ochranárov. Okrem petície „Za živé rieky a čistú vodu“ iniciatíva pripomienkuje prostredníctvom svojich členov strategické materiály a návrhy zákonov. Viac informácií: http://ziverieky.sk/kto-sme/

Zaradenie článku: