Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Huba: Informácia o aktivitách v 40. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Príprava ďalších návrhov zákonov (v spoluautorstve so skupinou poslancov).

* Autorstvo piatich interpelácií.

* Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá, o.i.: RTVS, SITA, TASR, SME, Denník N, Obecné noviny...

* Príspevky publikovane v SME, v Denníku N a v Krásach Slovenska.

* Vydanie publikácie Mikuláš Huba: Fragmenty.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku ochrany prírody, jaskyniarstva, poľnohospodárstva ai.

* Rokovanie s pracovníkmi Iuventy.

* Rokovanie s predstaviteľmi Únie miest Slovenska.

* Účasť na oslavách štátneho sviatku Francúzskej republiky.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy.

* Pracovné stretnutie s aktivistami a aktivistkami OZ Hrad - Slavín.

* Pracovné stretnutie so starostom obce Hubová.

* Návšteva Salaša Pružina s bezkonkurenčnými produktmi vyrobenými z miestneho ovčieho mlieka, exkurzia po zariadení a pracovné stretnutie s majiteľkou, p. Apoleníkovou.

* Exkurzia v obci Podmanín.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Rekonštrukcia pamiatok a údržba kultúrnej krajiny v dolnom a hornom Liptove (Podšíp, Kvačianska dolina, Liptovský Peter...).

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Dolný Kubín, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Púchov, Považská Bystrica, Poprad, Malacky a Pezinok.