Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Európa a my: téma len pre vyvolených?

V svojom procedurálnom návrhu na úvod 23. schôdze NR SR som navrhol, aby parlament prijal uznesenie, ktorým žiada vládu SR, aby ešte na túto schôdzu Národnej rady predložila:

a/ Správu o príprave Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou na roky 2014 – 2020 ako aj o príprave na ňu nadväzujúcich operačných programov.

b/ Správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku 2016.

Zároveň som žiadal, aby sa o oboch týchto návrhoch hlasovalo samostatne.

Väčšina poslancov a poslankýň  z vládnej strany túto celkom legitímnu požiadavku opäť raz odmietla a dala tým najavo, že si neželá, aby sa o tom, ako bude naša existencia v EÚ a naša spolupráca s jej orgánmi v najbližších rokoch vyzerať, v slovenskom parlamente čo i len diskutovalo.

Ako keby to bola výlučná záležitosť  len pre pár vyvolených zo strany Smer-SD.

Mikuláš Huba