Envirocenu ATLAS za osvetu získali Mladí reportéri pre životné prostredie

CEA, 23. 4. 2021 -- O ocenenie za uskutočnené osvetové aktivity v roku 2020 sa v kategórii Environmentálne povedomie a vzdelávanie uchádzalo 78 projektov. Mladí reportéri pre životné prostredie zaujali svojim nadšením a aktivitami pre lepšie životné prostredie v miestach, kde žijú. Nadácia VÚB vyhlásila víťazov formou dokumentu, ktorý odvysielala na Deň Zeme. 45-minútový film predstavil 21 finalistov súťaže v šiestich kategóriách a priblížil atmosféru prevzatia ocenenia víťazov z rúk greenfluencera Michala Saba. „Energia, zanietenie a oduševnenie – to všetko predčilo akúkoľvek inú konkurenciu,“ povedal na adresu Mladých reportérov člen poroty Sabo pri udelení ocenenia. 

„Každý Deň Zeme je pre nás Mladých reportérov dôvodom na oslavu, no tento v roku 2021 bol pre nás mimoriadne radostný. Uspeli sme v kategórii osveta a spomedzi štyroch finalistov sme získali cenu,“ podelila sa na sociálnej sieti o radosť 19-ročná Mladá reportérka Mária Jánošíková, ktorá so svojim tímom získala dva krát prvenstvo v medzinárodnej súťaži a v roku 2020 stala aj členkou tímu YRE Slovensko.

Rok 2020 priniesol pre program nové výzvy. Po uzatvorení škôl rozbehli v spolupráci so Zelenou školou desaťtýždňovú aktivitu na sociálnych sieťach My všetci sme reportéri. Počas Dňa Zeme sa do výzvy zapojilo 40 tímov zo škôl či jednotlivcov a prezentovali malé eko-činy pre Zem, ktoré môže robiť každý doma či v školskej záhrade. 18-roční reportéri Mária a Michal využili čas zatvorených škôl a natočili 24 epizód podcastu Z kaviarne, v ktorom sa venovali aktuálnym spoločenským témam.

Posledný rok program rástol aj vďaka otvoreným výzvam, ktoré prizvali k enviro-reportérskycm aktivitám všetkých mladých ľudí na Slovensku vo veku od 11 do 21 rokov. "Ako výzvu OPEN II sme realizovali otvorenú fotosúťaž Teplo, teplejšie, horíš!, do ktorej žiaci a študenti prihlásili 69 fotografií s posolstvom, ako môže každý z nás zmierniť klimatickú krízu,“ uviedla Klaudia Medalová z kancelárie programu.

V rámci projektu OBJEKTív 21 sa podarilo zlepšiť metodiky programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Reportéri privítali obsiahle príručky Ako na reportážny ČLÁNOK / FOTOGRAFIU / VIDEO a pedagógovia ocenili inovatívnu online vzdelávaciu platformu Manuál 21 - učíme pre 21. storočie.

Desať rokov programu YRE, ktorý koordinuje Centrum environmentálnych aktivít, sa rozhodli priblížiť formou putovnej výstavy. Výstava obsaha 30 posterov formátu A3 a v troch častiach predstavuje medzinárodné úspechy Mladých reportérov, prácu na workshopoch a radosť, akú program prináša všetkým zapojeným.

Klaudia Medalová, ktorá program koordinuje spolu s manželom Richardom, hodnotí rok 2020 takto: „Program sme rozvíjali všetkými smermi. Vyrobili sme päť edukačných videí, vydali nové metodické materiály, zorganizovali 5-dennú Bielokarpatskú misiu s tlačovou konferenciou a hovorili o spolupráci so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Michalom Kičom. Bol to najproduktívnejší rok v programe Mladých reportérov.“

Celý tím programu, ktorého súčasťou sú aj traja Mladí reportéri, má z ocenenia veľkú radosť. „Sme šťastní. Vnímame to ako ocenenie práce všetkých reportérov, pedagógov a lektorov. Program nemá zabezpečené žiadne dlhodobé financovanie a preto grant od VÚB je pre nás veľká vec, lebo nám umožní zorganizovať niekoľko praktických workshopov v školách či v teréne,“ uviedla Medalová.

Tlačová správa - Enviro-cena Atlas

 

Viac info o programe Mladí reportéri pre životné prostredie - www.mladireporteri.sk:

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11 - 25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275 000 reportérov zo 42 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde naši reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.

Kontakt:

Klaudia a Richard Medalovci

Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk

E-mail: yreslovakia@gmail.com

 

Informáciu sme prevzali z webovej stránky Mladí reportéri pre životné prostredie.

 

Zaradenie článku: