Ekosprávy - monitor

Správy preberané z webových stránok o životnom prostredí, ochrane prírody... Názvy správ odkazujú na pôvodné umiestnenia správ.

Energetici odložili práce na vedení, kde hniezdi sokol lastovičiar

07. 08. 2019 (www.dravce.sk)
Územie Slovenska je pretkané hustou sieťou elektrických vedení, ich sumárna dĺžka je približne až 35 tisíc kilometrov. Súčasťou rozvodného systému elektriny je aj prenosová sústava, tvorená kovovými stožiarmi, ako nosnými prvkami nadzemných elektrických vedení. Konštrukcie stožiarov sú dlhodobo využívané vtáctvom, ako bezpečné a vhodné miesta na hniezdenie. Týmto spôsobom sa rozhodol hniezdiť aj sokol lastovičiar, ktorý svoje potomstvo vychováva až v letných mesiacoch. Energetici prerušili práce na vedení, kde tieto sokoly hniezdia, aby im umožnili nerušenú výchovu štyroch mláďat...

Do přírody se vracejí ohrožené jalovce. Otcem zakladatelem je poslední exemplář ztracený v lesích

07. 08. 2019 (ekolist.cz)
Kdysi hojná, jehličnatá dřevina českých pastvin v posledních desetiletích z velké části vymizela z tuzemské přírody a dostala se na stránky Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Jalovec obecný tak následoval řadu druhů otevřené krajiny, které jsou kvůli příliš intenzivnímu hospodaření člověka na ústupu. Informuje o tom Dalibor Dostál z České krajiny.

Francúzski starostovia na proteste žiadali odstránenie medveďov z Pyrenejí

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Toulouse, 7. augusta - Približne 100 starostov a ďalších predstaviteľov miest na francúzskej strane pohoria Pyreneje v utorok protestovalo a žiadalo odstránenie všetkých medveďov.

L. Sólymos verí, že v roku 2020 bude SR blízko cieľa recyklovať 50 percent odpadu

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 6. augusta - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) verí, že v roku 2020 bude Slovensko "veľmi blízko" k európskemu cieľu 50-percentnej recyklácie odpadu.

Žiar nad Hronom: Najväčšie hudobné podujatie regiónu bude ekologickejšie

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
6. augusta - Najväčšie hudobné podujatie žiarskeho regiónu City fest, ktoré sa bude v sobotu 10. augusta konať v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, bude ekologickejšie. Organizátori zavádzajú používanie vratných eko plastových pohárov s grafikou mestských podujatí.

Za prevádzku kompostárne zaplatí mesto Prievidza takmer 200 000 eur

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
6. augusta - Samospráva Prievidze zaplatí za prevádzku novovybudovanej kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) takmer 200 000 eur. Zmluvu s firmou, ktorá už v Prievidzi zabezpečuje odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, uzatvorila na štyri roky.

Nová hra vo virtuálnej realite má žiakov naučiť triediť odpad a recyklovať

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 6. augusta – Zdôrazniť potrebu ochrany životného prostredia a triedenia odpadu má za úlohu nová hra vo virtuálnej realite. Stojí za ňou organizácia Moving Environment v spoluprácu s občianskym združením Príroda na dotyk a Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Mesto Trenčín dostane na revitalizáciu parku a na zeleň viac ako 600.000 eur

07. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Trenčín, 6. augusta – Viac ako 600 000 eur z eurofondov a štátneho rozpočtu dostane mesto Trenčín na revitalizáciu parku Úspech a na zeleň vo vnútrobloku na sídlisku Sihoť. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Žiar nad Hronom: Mesto chce zvýšiť povedomie obyvateľov o triedení odpadov

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
5. augusta - Žiarska samospráva chce zvýšiť úroveň separovania odpadu obyvateľmi mesta. Plánuje preto sériu informačno-propagačných aktivít zacielených na všetky vekové skupiny, ktoré majú tomu pomôcť.

MŽP SR poskytne na monitorovanie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 5. augusta - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne na monitorovanie a hodnotenie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov. Začiatkom augusta otvorilo 52. výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Obnova požiarmi zničených lesov na Sibíri môže trvať aj vyše 100 rokov

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Moskva, 5. augusta - Rozloha územia, ktoré na ruskej Sibíri a Ďalekom východe zachvátili lesné požiare, sa zmenšila o štvrtinu.

Benefičné obrázky od Zewi

06. 08. 2019 (www.wolf.sk)
Ponúkame vám benefičné obrázky od našej sympatizantky. Sú vo formáte A4, cena 10-15eur/ks. V prípade záujmu píšte na vilo@wolf.sk.

O grant TSK v rámci programu Zelené oči možno požiadať do konca augusta

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Trenčín, 5. augusta – Predložiť enviroprojekty v rámci grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Zelené oči môžu žiadatelia do konca augusta. Vďaka grantovému systému môžu žiadatelia prispieť k zlepšeniu životného prostredia na území kraja.

Stakčín: Poloninské lúky vďaka kosbe znova zakvitli

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
5. augusta – Poloninské lúky sú oproti minulým rokom na vrchole leta bohato zakvitnuté. Je to dôsledok obnoveného manažmentu, ktorý na nich Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) pred dvoma rokmi realizovala.

Environmentalisti žiadajú ochranu robotníkov čistiacich parížsku Notre-Dame

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Paríž, 5. augusta - Environmentálne organizácie a odborové hnutia vyzývajú príslušné francúzske úrady na zaistenie toho, aby robotníci čistiaci požiarom spustošenú parížsku katedrálu Notre-Dame a obyvatelia žijúci v jej blízkosti boli chránení pred jedovatými látkami.

53. výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Operačný program: Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019 Viac iformácií: www.op-kzp.sk

52. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

06. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Operačný program: Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52 Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019 Dátum uzavretia: Viac iformácií: www.op-kzp.sk

NÁRAZY VTÁCTVA DO PRESKLENÝCH PLÔCH – AKO POSTUPOVAŤ

05. 08. 2019 (www.dravce.sk)
Presklené plochy (okná, steny, zastávky), zrkadlá a podobne, umiestnené vonku, môžu byť obrovským problémom pre vtáctvo. Čím viac zelene je okolo, resp. čím atraktívnejšia je lokalita pre vtáctvo, tým vyššie je riziko, že z architektonického výstrelku a pýchy dizajnu sa stane smrteľná pasca.

Studie: solární energie může v Ústeckém a Karlovarském kraji nahradit polovinu elektřiny dnes vyráběné z uhlí

05. 08. 2019 (www.hnutiduha.cz)
Ústecký kraj však plánuje další závislost na uhlí 12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové vědecké studie vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji [1]. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích [2]. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z ČR vyváží [3], takže z hlediska energetické potřeby ČR by již uhelné elektrárny nebyly potřeba.Vedení Ústeckého kraje, kde se aktuálně dokončuje nová Územní energetická koncepce, však plánuje...

SVP: Revízia sústavy Hričov – Mikšová – Považská Bystrica nespôsobí úhyn rýb

05. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Žilina, 2. agust – Revízia kanálovej sústavy Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, ktorú Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., plánuje spustiť od 12. augusta, nespôsobí masívny úhyn rýb. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Marián Bocák.

MŽP SR: S komunitným kompostoviskom by mal súhlasiť majiteľ pozemku i domácnosti

05. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Pred zriadením komunitného kompostoviska je vhodné získať súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť. Súhlasiť by mala aj nadpolovičná väčšina domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka.

Ak medveď o človeku vie, spravidla sa mu vyhne

05. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Keď sa človek nachádza v lese sám, mal by svoju prítomnosť medveďovi oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o človeku vie, spravidla sa mu vyhne, povedal pre TASR Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

M. Gándhího pripomína nová lipová aleja, vysadili ju na Liptove

05. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Jakubovany, 2. augusta – Indického mysliteľa Mahátmá Gándhího pripomína nová lipová aleja v Jakubovanoch, okres Liptovský Mikuláš. Symbolických 150 líp vysadili v prvý augustový deň pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.

Na pastvinách v milovické rezervaci se letos objevily nové druhy vzácných rostlin

03. 08. 2019 (ekolist.cz)
Nové druhy vzácných rostlin objevili letos vědci v rezervaci velkých kopytníků u Milovic. Jde o druhy, které tam před lety rostly, ale kvůli šíření agresivních druhů trav v těchto místech postupně vyhynuly. Nyní se vracejí díky pastvě divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů.

Poslanci se pojedou přesvědčit, jak lze kůrovcové holiny znovu zalesnit zdravým lesem

02. 08. 2019 (www.hnutiduha.cz)
Změna lesního zákona totiž může zachránit české lesy Nedaleko Lovosic proběhne 5. září seminář pro poslance a novináře o druhově pestrých lesích na kalamitních holinách v podmínkách Českého středohoří, spojený s prezentacemi expertů o obnově lesa po kalamitní těžbě. Zkušení lesníci zde v praxi předvedou, jak fungují opatření, která je nutné zakotvit v připravované novele lesního zákona. V dopolední části semináře proběhne návštěva míst, ve kterých před 40 lety plošně odumřely lesy působením imisí a kůrovce. Velkoplošné holiny byly po buldozerové přípravě půdy opakovaně, a přesto neúspěšně...

B. Bystrica: Zber komunálneho odpadu čakajú zmeny

02. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
V prvý augustový deň oficiálne preberá v meste Banská Bystrica službu zberu komunálneho odpadu spoločnosť Marius Pedersen.

USA: Snaha chytiť aligátora žijúceho v parku stála Chicago vyše 33 600 dolárov

02. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Úsilie amerického mesta Chicago zamerané na odchyt aligátora, ktorého toto leto objavili v jednom z najobľúbenejších tamojších mestských parkov, stálo vyše 33 600 dolárov (približne 30 100 eur).

Rys Wrano z bojnickej zoo, ktorého vypustili v Nemecku, sa stal otcom

02. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Rys Wrano z rehabilitačnej stanice v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, ktorého vypustili do voľnej prírody vo Falckom lese v Nemecku, sa stal otcom dvoch mláďat. Ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov v biosférickej rezervácii zaznamenal partner bojnickej zoo v rámci projektu LIFE Luchs Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU).

Viedeň: Len 20 % nových domov bude môcť kúriť vykurovacím olejom či plynom

01. 08. 2019 (www.enviroportal.sk)
Viedeň, 1. augusta - Predstavitelia rakúskej metropoly Viedeň v stredu oznámili, že od leta 2020 bude len 20 % novopostavených domov môcť na kúrenie využívať vykurovací olej alebo plyn. Ide o súčasť opatrení v súvislosti s bojom proti klimatickej kríze, píše agentúra AFP.

Konec odhazování odpadků v Krkonoších? Lidé dali oficiální slib Krakonošovi

01. 08. 2019 (ekolist.cz)
Pánovi hor byla dnes ve Vrchlabí oficiálně předána kniha s podpisy lidí v souvislosti s aktivitou„Za Krkonoše bez odpadkoušů“, u jejíhož zrodu byl ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s pracovníky Správy KRNAP. K závazku „Co si do hor přinesu, to si také odnesu“ se v ní svým podpisem připojilo téměř 7 500 lidí.

Stránky