Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Dvorné dialógy o tvorbe užitočných pracovných miest

dvorne_dialogy_snv_1

Za účasti zaujímavých hostí sa 17. júla o 16.00 hod. uskutočnili vo dvore Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v poradí druhé Dvorné dialógy. O tvorbe užitočných pracovných miest besedovali prof. Mikuláš Huba, Ing. Dušan Bevilaqua a Mgr. Alexander Mušinka, PhD. Na úvod dialógov predstavil D. Bevilaqua možnosti tvorby pracovných miest so zameraním na ochranu životného prostredia. Na predstavenú víziu reagovali prítomní zaujímavou diskusiou, pričom ju obohatili svojimi náhľadmi aj viacerí účastníci dialógov z publika. Téma natoľko zaujala, že v menších skupinkách sa rozoberala v neformálnych rozhovoroch ešte hodinu po skončení oficiálnej časti. Počas dialógov sa prítomným predstavila skvelá hudobná skupina Gypsy passion pod vedením Klaudie Vospalekovej.

                                                                              M. Števík

P.S. http://www.youtube.com/watch?v=HKTTlVGIeFk

dovrne_dialogy_snv_2dvorne_dialogy_sn_3