Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Dni vidieka v Národnej rade SR s mottom "Ženy do voza i do koča"

 V týždni od 26. do 30. novembra 2012 prebehli na pôde Národnej rady SR už 11. Dni vidieka, spoluorganizované Vidieckym parlamentom (www.vipa.sk) a Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Celý týždeň boli prístupné výstavy Detvianskej umeleckej kolónie, súťaže Dedina roka Slovenskej agentúry životného prostredia a súťaže BIOpotraviny roka Centra environmentálnych aktivít.

Tohtoročným mottom „Ženy do voza i do koča“ organizátori vzdali hold nezastupiteľnej úlohe žien na rozvoji vidieka a celého agrosektoru.

Vrcholom podujatia bolo štvrtkové stretnutie všetkých organizátorov, vystavovateľov, nositeľov ocenení súťaží Dedina roka, BIOpotravina roka, Vidiecka žena roka - Líderka 2012 a ich hostí s poslancami Národnej rady SR. V programe vystúpili s príhovormi poslanci NR SR - podpredsedníčky NR SR p. Jana Laššáková a p. Erika Jurinová, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Mikuláš Huba, podpredsedníčka výboru p. Magda Košútová aj podpredseda výboru p. Ján Mičovský, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva SR, predsedníčka Vidieckeho parlamentu p. Mária Behanovská a ďalší.

 

 

 

 

 

 

Program spestrili svojím vystúpením folklórna skupina Marinka z Novák, na fujare zahral aj poslanec NR SR p. Igor Hraško. O skvelú atmosféru sa postarala aj p. Oľga Apoleníková z Ekofarmy Pružina, ktorá poskytovala ochutnávku skvelých výrobkov z ovčieho mlieka zo svojej farmy, najmä fenomenálnu 100% ovčiu BIObryndzu, ocenenú diplomom BIOpotravina roka 2012.

Program Dní vidieka pokračoval vo štvrtok poobede Fórom o problémoch vidieckej krajiny, ktorého sa zúčastnili niektorí poslanci a poslankyne NR SR, vysokoškolskí pedagógovia, poslucháči a poslucháčky doktorandského štúdia, zástupcovia samosprávy a ďalší hostia.