Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Diskusia o spolupráci pri rozvoji občianskej spoločnosti - pozvánka na 26. 4. 2012

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s diskusiou o možnostiach komunikácie a spolupráce pri rozvoji občianskej spoločnosti a zvyšovaní kvality života na Slovensku.

Osobitný dôraz chceme klásť na uplatňovanie ľudských a občianskych práv, charitatívnu činnosť, aktivity v sociálnej oblasti a ochranu prírody a životného prostredia v praxi.

Považujeme za prirodzené, že pri realizácii tejto agendy na pôde NR SR majú poslanci a poslankyne partnersky spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

Iniciatívu Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, podporujú poslanci a poslankyne klubu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávisle osobnosti a podpredsedníčka parlamentu Erika Jurinová.

V mene poslaneckého klubu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Vás pozývame na stretnutie "za okrúhlym stolom", ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. 4. 2012 o 14. h v historickej budove NR SR na Župnom námestí 7, v Bratislave.

Diskusiu budeme viesť v týchto oblastiach:

  • Aké najpálčivejšie problémy, ktorých riešenie možno ovplyvniť z poslaneckej pozície v najbližších štyroch rokoch, vidíte v oblasti svojho pôsobenia?
  • V nadväznosti na predošlé: aké konkrétne aktivity očakávate, resp. navrhujete nášmu poslaneckému klubu, prípadne jednotlivým poslancom a poslankyniam? Veľmi by sme privítali, keby ste prezentovali konkrétne návrhy v legislatívnej oblasti.
  • Ako konkrétne by mohla fungovať (kontinuálna) komunikácia a spolupráca s klubom a jednotlivými poslancami a poslankyňami OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.

Potvrďte nám, prosím, záujem o účasť na stretnutí do utorka 24. 4. 2012.

S pozdravom

Mikuláš Huba, poslanec NR SR, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Jozef Viskupič, poslanec NR SR, predseda poslaneckého klubu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Kontaktná osoba:
Ľubica Trubíniová, asistentka poslanca, mikulas_huba@nrsr.sk