Devínska ochranárska iniciatíva

Tlačová správa zo stretnutia ochranárov na Devíne

V sobotu 6. júna 2015, v predvečer 25. výročia prvých slobodných parlamentných volieb po desaťročiach neslobody, sa na Devíne stretla skupina ochranárov z rôznych častí Slovenska. Ide o ľudí, ktorých napriek všetkým ideologickým, náboženským, etnickým, generačným a ďalším odlišnostiam spája znepokojenie z toho, čo sa deje s prostredím okolo nás (pričom to prostredie má charakter ako ekologický, tak aj mentálny, morálny, kultúrny či ľudskoprávny).

Voľby v roku 1990 po prvý raz priviedli do slovenského parlamentu skupinu ochranárov a ochranárok, ktorí v ňom následne odviedli nemalý kus práce v prospech zachovania vyššie spomínaných hodnôt. Za uplynulé štvrťstoročie sa mnoho vecí zmenilo, často k lepšiemu. Týka sa to aj znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ako aj nemateriálnych aspektov prostredia, ktoré nás obklopuje a ktoré spoluvytvárame.

Je však veľa aj takých veci, ktoré sa nezlepšili a nemálo takých, ktoré sú dokonca horšie ako v r. 1990 – za všetky spomeňme aspoň našu rastúcu spotrebnú náročnosť a neskromnosť, nedostatok sebareflexie i kritického myslenia, prevažujúcu ľahostajnosť k prostrediu, prejavy ekologického a kultúrneho barbarstva, bezcitnosť voči živej i neživej prírode, znásilňovanie krajiny, privatizáciu verejných priestorov, neznášanlivosť, ako aj neadekvátne nízku autoritu ochranárov v spoločnosti, nedostatočnú spoluprácu a vzájomnú solidaritu, povrchnú pozornosť, ktorú tejto problematike venuje väčšina médií, všadeprítomnú skorumpovanosť úradníkov a environmentálnu negramotnosť mnohých politikov na centrálnej i miestnej úrovni, ale aj nedostatočnú reprezentáciu a uplatňovanie takýto myšlienok na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

O týchto a mnohých ďalších problémoch hovorili účastníci a účastníčky stretnutia na Devíne. Keďže išlo o prvé podobné stretnutie po dlhšom čase, na ktorom sa zároveň dohodlo, že by nemalo byť posledné, možno túto akciu oprávnene nazvať slovným spojením Devínska ochranárska iniciatíva.

Devín, 6. 6. 2015

 

Kontakt:

Mikuláš Huba – 0904 007 782, mikulas.huba@nrsr.sk