Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Deficity tvorcov nového stavebného zákona

Oceňujem, že pani podpredsedníčka tu otvorila tému, ktorú by som pracovne nazval: vzťah nového stavebného zákona k hendikepovaným menšinám.

Stavebný zákon a jeho tvorcovia totiž okrem toho, že musia riešiť veľké systémové veci – od územných plánov, cez proces povoľovania, bezpečnosť stavieb, kompetencie a lokalizáciu stavebných úradov až po riešenie chronického problému čiernych stavieb – čelia aj množstvu zdanlivo subtílnych, ale minimálne pre časť spoločnosti dôležitých až existenčných výziev, ako je napríklad aj tu spomínaný vzťah stavebného zákona k bezbariérovosti a tým, pre ktorých/ktoré predstavujú bariéry neraz doslova neprekonateľnú prekážku. Postihnúť a správne kodifikovať toto všetko si vyžaduje nesmierne komplexný, kompetentný a dômyselný prístup, ale aj veľkú mieru empatie až pokory zo strany tvorcov/navrhovateľov nového stavebného zákona – načúvanie, diskutovanie, akceptovanie... Empatie aj voči menšinám, napríklad voči našim fyzicky hendikepovaným spoluobčanom. Obávam sa, že vo všetkých spomenutých oblastiach sme v prípade tohto návrhu zákona a jeho predkladateľov svedkami značných deficitov.