České eko-časopisy - možnosti predplatného na rok 2017

PREDPLATNÉ ČASOPISOV NA ROK 2017

 
Dobrý deň, ako každý rok - dovoľujem si Vám ponúknuť odber českých eko-časopisov na rok 2017:
(časopisy distribuujeme na Slovensku bez akéhokoľvek zisku, za čiastku predplatného + reálne poštovné a balné náklady; motiváciou je sprostredkovať kamarátom a známym na Slovensku novinky z diania v organizáciách českých "kolegov")
 
BIOMESAČNÍK, ktorý vydávajú kolegovia v Českej republike (http://www.bio-mesicnik.cz/index2.php) - bude vychádzať už iba elektronicky, predplatné prístupu na rok = 8,- EUR,
 
VERONICA, vydáva ČSOP Brno (www.casopis.veronica.cz), 4 čísla ročne, ročné predplatné (vrátane poštovného) 15,- EUR,
 
Bílé/Biele Karpaty, vydáva VIS Veselí nad Moravou v spolupráci so Správami CHKO Bílé a Biele Karpaty, vychádza 2x ročne, v cene 1,- EUR za číslo + 0,80 EUR poštovné a balné/číslo, 3,60 EUR/rok
 
BEDRNÍK, časopis pro ekogramotnost, vydáva Sdružení středisek ekologické výchovy ČR Pavučina, vychádza 4x ročne, v cene poštovného a balného 0,80 EUR/číslo, ročné predplatné 3,20 EUR
 
PRAVÝ DOMÁCÍ ČASOPIShttp://www.pravydomaci.cz, vychádza mesačne, v cene s poštovným a balným 1,90 EUR/číslo, ročné predplatné 22,80 EUR
 
SEDMÁ GENERACE - upozorňujem tiež na možnosť objednať si skvelý časopis 7G - Sedmá generace, vydávaný českou organizáciou Hnutí Duha - časopis distribuujeme na Slovensku my, predplatné si však treba riešiť priamo s redakciou časopisu, podrobnosti na webe: http://www.sedmagenerace.cz/predplatne
 
UPOZORNENIE: ak máte tip na iný časopis z ČR, o ktorý by Ste mali záujem, dajte vedieť. Máme vypracovanú logistiku pre odber českých časopisov tak, aby neboli náklady navýšené cezhraničným poštovným a tak, aby sme časopisy doručovali "čerstvé".
 
V prípade Vášho záujmu o predplatné časopisov prosím napíšte na e-mail medal@changenet.sk alebo na adresu CEA, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín NAJNESKôR DO 15. JANUÁRA 2017 nasledujúce údaje (aj v prípadoch, kedy pokračujete už v započatom odbere časopisov v predchádzajúcich rokoch):
 
 
Záväzný záujem v roku 2017 (vybrané podčiarknite, ostatné vymažte alebo prečiarknite):
- prístup k e-časopisu BIOMESAČNÍK (8,- EUR/rok)                        
- časopis VERONICA (15,- EUR/rok)
- časopis Bílé/Biele Karpaty (3,60 EUR/rok)                     
- časopis Bedrník (3,20 EUR/rok)
- Pravý domácí časopis (22,80 EUR/rok)
 
 
E-mailová adresa:
Poštová adresa, na ktorú chcete zasielať časopis:
Fakturačné údaje:
meno + priezvisko/príp. nazov inštitúcie/firmy:
poštová adresa:
IČO (ak máte):
IČO/IČ DPH (ak máte):
 

 

Ďakujem
Richard Medal
 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
Mierové námestie 29, Trenčín