Ďalší laureát si prevzal ocenenie Ambasádor životného prostredia

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6, Bratislava, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR) a Slovenský ochranársky snem (S-O-S) na podujatí konanom 5. júna, teda počas Svetového dňa životného prostredia, udelili ocenenie Ambasádor životného prostredia 2018 Danielovi Pastirčákovi. Laureát, známy kazateľ, výtvarník a spisovateľ, ktorý je zároveň aj filantropom, aktivistom a členom S-O-S, prevzal cenu - umelecké dielo výtvarníka Fera Guldana (Ambasádora životného prostredia 2016) z rúk iniciátora tohto ocenenia profesora Mikuláša Hubu.

Stalo sa tak počas neformálneho ceremoniálu, ktorý korunoval diskusný seminár a výstavu Ruda Sikoru EKO(KO)MIX: 50 rokov Rímskeho klubu. Odovzdanie ceny, seminár aj výstava, komentovaná jej autorom a kurátorkou Katarínou Bajcurovou, sa uskutočnili v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy.

- - - -

Laudácio na počesť Daniela Pastirčáka, ambasádora životného prostredia 2018

Kazateľ, filozof, výtvarník, spisovateľ, básnik, spovedník-logoterapeut, bojovník za pravdu a ochranca prírody v nás i okolo nás. Hľadač Božieho odtlačku v každom stvorení, s ktorým sa stretne. Vie iniciovať vždy to lepšie, to, čo vzniklo, keď Pán Boh tvoril človeka na svoj obraz. Má dar vidieť a počuť, spájať a upokojiť.

Mnohí máme oči a nevidíme, máme uši a nepočujeme. Daniel chodieva počúvať ticho a prírodu má rád ako Božie dielo. Uctieva ho, chráni a bráni, ako najlepšie vie. Pri každej príležitosti sa postaví na stranu prírody a úcty k nej. Svojou prirodzenou a rešpektovanou autoritou pomáha každej ochranárskej iniciatíve či už v rámci Slovenského ochranárskeho snemu, alebo mimo neho. Do zápasu za ochranu prírody prináša nový prvok a tým je láska k nepriateľovi. Konfrontačný zápas zväčša plný ľudskej ješitnosti vie posunúť do roviny argumentácie a spoločného hľadania plánu, ktorý by sa páčil Bohu. Otvorene priznáva, že nie je majiteľ pravdy a aj toto zdanlivé odkrytie vlastnej slabosti je jeho silnou zbraňou.

Bude nám cťou, ak prijme titul Ambasádor životného prostredia.

Juraj Nvota, predseda poroty ocenenia Ambasádor životného prostredia 2018

- - - -

O ocenení Daniela Pastirčáka rozhodla porota pod vedením svojho predsedu - divadelného a filmového režiséra, herca a vysokoškolského pedagóga Juraja Nvotu. Ďalšie členky a člen poroty: Viera Dubačová (Divadlo z pasáže a NR SR), Zuzana Kronerová (Divadlo Astorka Korzo 90), Ľubica Trubíniová (OZ Občan, demokracia a zodpovednosť) a Mikuláš Huba (čestný predseda ZO SZOPK č. 6 a STUŽ/SR). Členovia a členky poroty sú zároveň členmi/členkami Slovenského ochranárskeho snemu, J. Nvota a Z. Kronerová sú taktiež ambasádormi životného prostredia za uplynulé roky.

Sponzori podujatia:
Galéria mesta Bratislava, Fero Guldan (autor ceny), Rudolf Sikora (autor výstavy, Ambasádor životného prostredia 2017), Ľubica Kolková (starostka MČ Devín)

 

Fotogaléria

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Laudácio27.5 KB
Microsoft Office document icon Tlačová správa (5. 6. 2018)30.5 KB
Zaradenie článku: