Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády vo sfére životného prostredia?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                             Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico do Národnej rady Slovenskej republiky predložil Programové vyhlásenie Vlády SR. Je preto, myslím si, najvyšší čas na predbežnú bilanciu.

Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády na úseku, za ktorý zodpovedáte.

V prvom rade by ma zaujímalo, ako sa po dvojročnom pôsobení Vami vedeného rezortu prejavuje sľub zo str. 6 programového vyhlásenia vlády: „...venovať primárnu pozornosť ochrane životného prostredia a opatreniam na zmiernenie klimatických zmien“?

Mýlim sa, keď som v uplynulých dvoch rokoch nadobudol pocit, že sa vláda SR od splnenia vyššie uvedeného záväzku skôr vzďaľuje, než aby sa k nemu približovala?

Ako hodnotíte svoje dvojročné pôsobenie vo funkcii ministra životného prostredia?

Môžete uviesť niekoľko nespochybniteľných úspechov, ktoré vláda a Vami vedený rezort v rámci „venovania primárnej pozornosti ochrane životného prostredia a opatreniam na zmiernenie klimatických zmien“ dosiahol a vďaka ktorým je stav v tejto oblasti citeľne lepší, ako bol v čase predloženia programového vyhlásenia vlády do NR SR v roku 2012?

Vopred Vám ďakujem za vecnú, pravdivú a úprimnú odpoveď.

S pozdravom

                                                                                                                             Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Peter Žiga

Minister životného prostredia SR