Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády vo sfére školstva, vedy a športu?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                             Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Je preto, myslím si, vhodný čas na predbežnú bilanciu toho, nakoľko sa plnia sľuby z tohto vládneho dokumentu, schváleného parlamentnou väčšinou. Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády na úseku, za ktorý zodpovedáte.

1. Ako konkrétne sa v činnosti vlády a Vášho rezortu, ako aj v podobe príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu prejavuje sľubovaný zvýšený objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na posilnenie školstva, vedy a výskumu?

2. Ako a s akými konkrétnymi výsledkami sa realizuje v PVV spomínaná štvorpartita za účasti zástupcov vlády, reprezentantov zamestnancov, zamestnávateľov a predstaviteľov vedy, výskumu a univerzít?

3. Považujete systém podpory environmentálnej výchovy a vzdelávania zo strany Vášho rezortu za dostatočný, cieľavedomý a koncepčný?

4. Dňa 26. 2. 2014 vláda SR rozhodla o definitívnom pripojení sa ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Toto rozhodnutie sa uskutočnilo na základe materiálu, ktorý ste sám na rokovanie vlády predkladali. Tento materiál však neobsahoval avizovanú komplexnú analýzu predpokladaných environmentálnych a finančných dopadov takého fatálneho zásahu do slovenskej prírody a krajiny. Ste, vážený pán minister, s odstupom niekoľkých týždňov presvedčený, že Vami predložený materiál bol dostatočný?

 

S pozdravom a nádejou na vecnú odpoveď

Mikuláš Huba

Vážený pán

Dušan Čaplovič

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR