Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády vo sfére hospodárstva?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                       Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti, za ktorú zodpovedáte.

1. Ako konkrétne sa realizuje sľub vlády podporiť všestranný trvalo udržateľný hospodársky rozvoj Slovenska (str. 4 PVV)?

2. Ako sa darí Vášmu rezortu znižovať nežiaduce regionálne rozdiely a posilňovať regióny cez „produkčné investície“ (str. 4)?

3. Akými konkrétnymi opatreniami podporuje Váš rezort posilnenie orientácie na tzv. zelenú ekonomiku (str. 10)?

4. V čom konkrétne sa v práci Vášho rezortu prejavuje posilňovanie ústavnej hodnotovej orientácie Slovenska na udržateľný sociálno-trhový a ekologický rozvoj hospodárstva (str. 12)?

5. Ako konkrétne sa realizuje sľub vlády posilniť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia tak, aby bola zabezpečená sociálna a hospodárska súdržnosť spoločnosti a solidarita medzi súčasnými a budúcimi generáciami (str. 15)?

6. Ako korešponduje so sľubovanou cestou trvalo udržateľného rozvoja výstavba nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice (str. 20)?

7. Ako korešponduje so sľubovanou cestou trvalo udržateľného rozvoja obsah Memoranda o porozumení a spolupráci s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources, týkajúceho sa ťažby uránu pri Košiciach?

8. Ako korešponduje so sľubovanou cestou trvalo udržateľného rozvoja návrh novej energetickej politiky SR, vrátane navrhovaného vodného diela na Dunaji v profile Karlova Ves – Pečenský les?

9. Ako korešponduje so sľubovanou cestou trvalo udržateľného rozvoja obsah Memoranda o porozumení SR a U. S. Steel?

Vopred Vám ďakujem za Vaše vecné odpovede.

S pozdravom Mikuláš Huba

Vážený pán

Tomáš Malatinský

Minister hospodárstva SR