Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády v rezorte zahraničných vecí a európskych záležitostí?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                              Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti, za ktorú zodpovedáte.

1. Ako sa, podľa Vás, plní sľub programového vyhlásenia vlády ohľadom zefektívnenia zahraničnej rozvojovej pomoci, ako aj väčšej pružnosti a transparentnosti jej poskytovania?

2. Považujete prostriedky, ktoré Slovensko ako členská krajina OECD poskytuje v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, za dostatočné a optimálne adresované?

3. V akom štádiu je príprava v PVV sľubovanej novely zákona o rozvojovej pomoci?

4. Ako táto novela napomôže realizácii zámerov vlády SR v tejto oblasti?

5. Myslíte si, že slovenská environmentálna diplomacia je na medzinárodnom poli dostatočne proenvironmentálna a proaktívna?

6. Vedeli by ste si predstaviť uchádzanie sa Slovenskej republiky (v prípadnej spolupráci s Českou republikou) o usporiadanie 8. Paneurópskej konferencie ministrov životného prostredia (ide, ako viete, o súčasť procesu UNECE Environment for Europe) v roku 2016, ktorý je rokom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a zároveň rokom, kedy si pripomíname 25. výročie prvej podobnej konferencie, ktorá sa konala v r. 1991 na zámku Dobříš v bývalom Československu?

5. Stotožňujete sa, ako podpredseda vlády i ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, s nasledujúcim publikovaným stanoviskom predsedu vlády Roberta Fica: "V Bruseli, kde sa bude konať summit Európskej únie, budeme rokovať o mimoriadne vážnej téme, a tou je stratégia Európskej únie o ochrane klímy do roku 2030. Niekoľkokrát dopredu sme za vládu Slovenskej republiky avizovali, že nemôžeme súhlasiť so zámermi, ktoré Európska komisia v tomto strategickom dokumente navrhuje dosiahnuť. Nemôžeme súhlasiť s cieľom, ktorý hovorí o štyridsaťpercentnej redukcii skleníkových plynov a s návrhom tvorby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo výške 27 percent. Trváme na tom, že musí existovať trh s takzvanými voľnými emisnými povolenkami, najmä pre také firmy, akou je U. S. Steel Košice, aby boli schopné konkurovať vo veľmi ťažkom prostredí. Tento názor s nami zdieľajú aj okolité krajiny. Európska únia nemôže byť lídrom v ochrane životného prostredia a súčasne byť posledná v schopnosti konkurovať iným regiónom. Preto, ak máme podporovať oceliarsky priemysel na Slovensku, je našou povinnosťou jasné posolstvá komunikovať aj na pôde Európskej únie. Ponúkol som, aby sme našli spoločne s U. S. Steel Košice a Železiarňami Podbrezová spoločné stanovisko, ktoré budem ako predseda vlády prezentovať na summite. Nepôjde teda o stanovisko úradnícke, ale stanovisko, ktoré bude koordinované s najvýznamnejšími firmami na Slovensku, ktoré v tejto oblasti pôsobia a ktoré sa prirodzene cítia cieľmi nastavenými na pôde Európskej únie ohrozené." (Oceľ východu, 5. marca 2014)?

Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

S pozdravom

Mikuláš Huba

Vážený pán

Miroslav Lajčák

Podpredseda vlády  SR a Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR