Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády v rezorte financií?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                          Bratislava, 18. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti,  za ktorú zodpovedáte.

1. Ako sa Vášmu rezortu darí zmierňovať dopady krízy a posilňovať istoty ľudí (str. 1 PVV)?

2. Ako Váš rezort prispieva k podpore inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (str. 6)?

3. Akými konkrétnymi opatreniami podporuje Váš rezort posilnenie orientácie na tzv. zelenú ekonomiku (str. 10)?

4. Akými konkrétnymi opatreniami posilňuje Váš rezort orientáciu SR na udržateľný sociálno-trhový a ekologický rozvoj (str. 12)?

5. Ako sa v aktivitách Vášho rezortu (konkrétne nástroje, tvorba štátneho rozpočtu a pod.) prejavuje avizovaná orientácia vlády na podporu prioritných produktívnych oblastí s osobitným zreteľom o.i. na vzdelávanie a výskum (str. 13)?

6. Ako sa pri uvažovanom zvýšení výberu z majetkových daní zohľadnila ekologická škodlivosť, ako sa to zmieňuje v PVV na str. 14?

7. Pripravuje Váš rezort zavedenie, resp. posilnenie inštitútu tzv. zelených daní?

8. Aký pokrok nastal na Slovensku vo sfére zavedenia dane z  rozpočtových transakcií (str. 14)?

9. Aké kroky podnikla vláda a najmä Váš rezort smerom k avizovanému rovnomernejšiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu kapitálu a práce (str. 14)?

Vopred Vám ďakujem za Vaše konkrétne odpovede.

S pozdravom

Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Peter Kažimír

Podpredseda vlády a minister financií SR