Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády na úrade podpredsedu vlády pre investície?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                            Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán podpredseda vlády,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Je preto, myslím si, vhodný čas na predbežnú bilanciu toho, nakoľko sa plnia sľuby z tohto vládneho dokumentu, schváleného väčšinou poslancov a poslankýň NR SR. Dovoľte mi preto, vážený pán podpredseda vlády, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády na úseku, za ktorý zodpovedáte.

V prvom rade by som sa rád dozvedel, aká je misia a reálna pracovná náplň úradu, ktorý vediete.

Zároveň by som sa rád opýtal, či sa Vám počas Vášho pôsobenia v súčasnej vláde podarilo získať pre Slovensko nejaké veľké zahraničné investície.

Ak áno, rád by som aspoň rámcovo poznal predpokladané environmentálne dôsledky realizácie týchto investícií.

Z konkrétnych navrhovaných investícií by ma zaujímala komplexná analýza environmentálnych rizík a hrozieb spojených s navrhovaným Vodným dielom na Dunaji v Bratislave v profile Pečenský les – Karlova Ves.

 

Za Vaše vecné odpovede Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

                                                                                                                              Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Ľubomír Vážny

Podpredseda Vlády SR