Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aj 25 rokov po Nežnej sú na tom eštebáci oveľa lepšie ako ich obete

(z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji ma 44. schôdzi NR SR)

...Ďakujem predkladateľom za tento návrh zákona, ktorý možno viac symbolicky ako prakticky, ale predsa významne prispieva k lepšiemu vyrovnaniu sa s našou minulosťou. Tento návrh ako aj jeho predkladatelia a predkladateľky stoja na strane spravodlivosti, čo je vždy dôležité.

A chcem sa poďakovať aj kolegovi Osuskému, že nám svojím príspevkom taktiež oživil pamäť a pripomenul to, že akékoľvek rozhodnutie prijaté v tejto sále až po úroveň jednotlivého poslanca a poslankyne je dôležité a vystavuje nám zrkadlo a to nielen smerom do minulosti a pred súčasnosťou, ale aj pred budúcnosťou. A hovorím to samozrejme aj preto, že o chvíľu budeme opäť vystavení tejto výzve a budeme toto svedectvo pred týmto zrkadlom v súvislosti s týmto návrhom zákona predkladať.

A do tretice sa chcem poďakovať útlej veľkej žene Vierke Dubačovej a kolektívu jej spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorí/ktoré  včera večer  v Banskej Bystrici zorganizovali naozaj vynikajúce a dojímavé apelatívne podujatie v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv pod výstižným názvom Pocta ľudskosti. A úplne na záver len celkom stručne a lakonicky konštatujem, že mi bude cťou tento návrh zákona podporiť. Vyzývam k tomu aj vás ostatných.