Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aby vlády nerozhodovali kabinetne

(z vystúpenia na stretnutí predsedov parlamentných výborov EÚ pre životné prostredie a energiu v Dubline, 13. 5. 3013)

...V minulom roku, pred Summitom Rio+20, sme v slovenskom parlamente organizovali konferenciu, alebo lepšie povedané diskusné fórum. Jeho cieľom bolo dostať za jeden stôl zástupcov všetkých relevantných subjektov a prediskutovať ako výsledky 7. ministerskej konferencie Životné prostredie pre Európu v Astane, tak aj oficiálnu slovenskú pozíciu pre Rio summit s vedúcim vládnej delegácie, ktorým bol minister životného prostredia.

Za najdôležitejší výsledok spomínaného podujatia na pôde slovenského parlamentu možno označiť prezentácie pozvaných rečníkov, následná diskusia a napokon formulovanie a prijatie súboru odporúčaní pre slovenskú účasť v Riu. Ďalším výsledkom bolo aspoň chvíľkové vzbudenie záujmu verejnosti – vrátane médií – o záležitosti súvisiace so životným prostredím a (trvalo) udržateľným rozvojom.

Problém je v tom, že čo sa týka podobných podujatí na  vrcholovej národnej úrovni, išlo len o výnimku, lebo podobné podujatia na tejto úrovni sa v poslednom čase organizovať nezvyknú.

Otázkou preto je, ako podnietiť či primäť vlády organizovať verejné diskusie, týkajúce sa životného prostredia a (trvalo) udržateľného rozvoja, na celonárodnej úrovni? Nie je možné prijať na úrovni EÚ niečo ako všeobecné odporúčanie v tomto zmysle pre vlády a ďalšie autority? Začať by sme mohli diskusiami o pripravovanom návrhu Siedmeho environmentálneho akčného programu...

Mikuláš Huba