Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

2% pre tretí sektor: Tlačová správa podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej a poslanca Mikuláša Hubu

V týchto dňoch odovzdávame daňové priznania a do 30. apríla máme možnosť prispieť 2% z našich daní na pomoc tretiemu sektoru a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku.

Poslanci klubu OĽaNO sú aj tento rok rozhodnutí pomôcť tretiemu sektoru. Preto vyzývajú všetkých daňových poplatníkov a najmä svoje kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, aby neodignorovali túto možnosť.

Je to naša srdcová záležitosť. Musíme si uvedomiť, že práve tieto organizácie veľakrát  nahrádzajú mnohé služby občanom, ktoré nedokáže štát zabezpečiť. Nie je  to z našej strany len prázdna deklarácia, lebo viacerí z nás majú dlhoročnú skúsenosť s prácou v treťom sektore,“ odkázal svojim kolegom poslanec  Mikuláš Huba.

img_1873

Financovanie tejto oblasti je skutočne nespoľahlivé a spôsobuje problémy aj tým organizáciám, ktoré sú aktívne už  dlhé roky. Preto spolu s podpredsedníčkou Národnej rady SR Erikou Jurinovou žiada, aby aj poslanci k tejto téme pristupovali zodpovedne a umožnili poskytnúť svoje dve percentá vybraným mimovládnym organizáciám.

Každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike – zamestnanec/zamestnankyňa, živnostník/živnostníčka alebo firma – môže poukázať malú časť dane zo svojho príjmu, ktorú zaplatí daňovému úradu, v prospech verejnoprospešných mimovládnych organizácií. V tomto roku je to 1,5 až 3 %, v závislosti od rôznych okolností stanovených predpismi. Túto časť dane ľudia alebo firmy zaplatia štátu tak či tak, nie je to platba navyše oproti ich „bežnej“ daňovej povinnosti. Môžu však týmto spôsobom rozhodnúť, na aké konkrétne aktivity sa použije. Určené percento z už zaplatenej dane teda neskončí v štátnom rozpočte, ale štát sa ho vzdá v prospech vybranej neziskovej organizácie.

Bohužiaľ, túto možnosť dostatočne nevyužívame. V prípade  slovenských firiem svoje 2 percentá poukazuje len malá menšina (konkrétne 10 percent)  z nich, čo je príliš málo v porovnaní s tým, akým nedostatkom táto oblasť trpí.

Verejnoprospešné neziskové organizácie sú nepostrádateľnou súčasťou občianskej spoločnosti. Podstatne prispievajú k jej fungovaniu, pretože vyvíjajú spoločensky prospešné aktivity. Chceme preto vyzvať všetkých občanov, či už zamestnancov alebo podnikateľov, aby možnosť, ktorú majú iba raz za rok, využili a poskytli dve percentá zo svojej dane z príjmu niektorej z verejnoprospešných neziskových organizácií, pôsobiacich vo sfére charitatívnej, sociálnej, vzdelávacej, ľudskoprávnej, environmentálnej, zdravotnej, kultúrnej alebo inej. Veríme, že pri tom zohľadnia spoločenskú užitočnosť, dôležitosť, unikátnosť a zároveň „odkázanosť“ adresáta ich pomoci,“ hovorí podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová. Bez zveličovania totiž možno povedať, že pri extrémne obmedzených zdrojoch financovania tretieho sektora na Slovensku aj príspevok každého z nás môže rozhodnúť o tom, či nenahraditeľná mimovládna organizácia bude pokračovať vo svojej verejnoprospešnej činnosti, alebo nie.

V mene našom i v mene mimovládnych neziskových organizácií, odkázaných na Vašu pomoc, Vám vopred ďakujeme. Svojím rozhodnutím podporíte nielen tretí sektor, ale aj lepšie fungovanie občianskej spoločnosti a v konečnom dôsledku i celého Slovenska,“ odkázala  verejnosti podpredsedníčka parlamentu Erika Jurinová a poslanec Mikuláš Huba.

Podrobnejšie informácie o darovaní 2 % nájdete napr. na www.rozhodni.sk .